Konferencja "Praktycy - Praktykom: Kto pyta,nie błądzi"

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Zakończenie rejestracji 23.10.2019 17:30

Opis wydarzenia
Konferencja kontynuuje cykl konferencji: „Żeromski” zaprasza: Praktycy – Praktykom. Spotkania odbywają się dwa razy do roku, okresie letnim ukierunkowane są na szeroko rozumianą tematykę pediatryczną, zaś na jesień przygotowujemy tematy związane z pacjentami dorosłymi.
Posiadamy certyfikat INFARMA.

Udział dla uczestników jest bezpłatny.

Przysługują 3 punkty edukacyjne.
Program:
17.30 - 18.00                Nagłe stany w neurologii u lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

dr n.med. Renata Czekaj, Lekarz Kierujący Oddziałem Neurologicznym, lek. Martyna Jurek , Oddział Neurologiczny,
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

18:00 – 18:05               Dyskusja, zadawanie pytań

18:10 – 18:40               Nagłe stany w położnictwie i ginekologii
                                           lek. Andrzej Gach, Lekarz Kierujący Oddziałem Ginekologiczno - Położniczym, lek. Katarzyna Moskała, Oddział Ginekologiczno-   Położniczy, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

18:40 – 18.45                Dyskusja, zadawanie pytań

18:45 – 19:15                Nagłe stany w praktyce lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lek. Łukasz Litwa, Lekarz Kierujący Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

19:15 – 19.20                Dyskusja, zadawanie pytań

19:20 – 19:50                Nagłe stany w praktyce urologicznej
lek. Wojciech Gawlas, Lekarz Kierujący Oddziałem Urologicznym Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

19.50 - 20.00                 Dyskusja, zadawanie pytań


Po programie merytorycznym zapraszamy Uczestników na poczęstunek.
Spektakl, który odbędzie się po zakończeniu programu merytorycznego konferencji „Praktycy Praktykom: kto pyta – nie błądzi”- 23 października br. w Teatrze Ludowym w Krakowie, nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Sztuka nie odbywa się równolegle z częścią merytoryczną konferencji, co uniemożliwiałoby uczestnikom wzięcie w niej udziału.

Wydarzenie odbędzie się we współpracy z Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie i Teatru Lufowego, Spektakl nie jest finansowany ze źródeł innowacyjnych firm farmaceutycznych będących członkami Infarma, lecz ze środków pozyskanych przez Szpital od prywatnych sponsorów. 

Program pozamerytoryczny, który rozpocznie się po zakończeniu konferencji „Praktycy Praktykom: kto pyta- nie błądzi”:

Teatr Ludowy, 23 października 2019 roku

Godz.21.00 – 22.30 – spektakl Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 23.10.2019 17:30
Zakończenie: 23.10.2019 20:00

Teatr Ludowy, Duża Scena, os. Teatralne 34, 31 -948 Kraków

Strona rejestracji:
https://praktycypraktykom.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

agorska@zeromski-szpital.pl
12 622 92 47